Werkwijze Happy Class

De werkwijze van Happy Class Kinder Vitaliteitscoaching is ontworpen om kinderen, ouders en scholen te ondersteunen bij het bevorderen van een gezonde levensstijl en het stimuleren van het welzijn van kinderen. Wij coachen kinderen in hun vertouwde omgeving dit kan thuis of op school zijn. 

Hier is een overzicht van de werkwijze voor alle betrokken partijen:

Voor kinderen:
1. Intake en doelstellingen:
– Het coachingstraject begint met een intakegesprek met het kind en de ouders/verzorgers om een goed begrip te krijgen van de behoeften, doelen en uitdagingen van het kind.
– Samen worden er duidelijke doelstellingen opgesteld die gericht zijn op het verbeteren van de vitaliteit en het welzijn van het kind.

2. Individuele coachingssessies:
– Het kind krijgt regelmatige individuele coachingssessies met een ervaren kinder vitaliteitscoach.
– Tijdens deze sessies worden verschillende coachingstechnieken en -tools gebruikt om het kind te begeleiden bij het behalen van zijn/haar doelen.
– De coach biedt ondersteuning, motivatie en praktische tips om het kind te helpen gezonde gewoonten te ontwikkelen, zoals lichaamsbeweging, voeding, stressmanagement en zelfzorg.

3. Groepsactiviteiten:
– Naast individuele coaching kunnen er ook groepsactiviteiten worden georganiseerd, zoals workshops, trainingen of groepssessies.
– Deze activiteiten bieden het kind de mogelijkheid om in contact te komen met leeftijdsgenoten, ervaringen te delen en te leren van elkaar.
– De groepsactiviteiten kunnen gericht zijn op verschillende aspecten van vitaliteit, zoals sport en spel, gezonde voeding, mindfulness en sociale vaardigheden.

4. Ouderbetrokkenheid:
– Ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol in het Happy Class-programma.
– De coach communiceert regelmatig met de ouders om de voortgang van het kind te bespreken en eventuele vragen of zorgen aan te pakken.
– Ouders worden aangemoedigd om betrokken te zijn bij het coachingstraject, ondersteuning te bieden aan hun kind en gezonde gewoonten te bevorderen in het gezin.

Voor ouders:
1. Ouderondersteuning:
– Ouders krijgen regelmatige ondersteuning en begeleiding van de kinder vitaliteitscoach.
– Dit kan bestaan uit individuele gesprekken, advies over gezonde gewoonten en strategieën om positieve veranderingen in de levensstijl van het gezin te implementeren.

Voor scholen:
1. Samenwerking met school:
– Happy Class werkt samen met scholen om een gezonde omgeving te creëren die de vitaliteit en het welzijn van kinderen ondersteunt.

– Er wordt samengewerkt met leerkrachten, directie en ander schoolpersoneel om gezondheidsbevorderende activiteiten en initiatieven te implementeren.

2. Workshops en trainingen:
– Happy Class biedt workshops en trainingen aan voor leraren en ander schoolpersoneel om hen te voorzien van kennis en tools op het gebied van kinder vitaliteit.
– Deze sessies kunnen gericht zijn op onderwerpen zoals gezonde voeding, beweging, stressmanagement en het creëren van een gezonde leeromgeving.

3. Integratie in het curriculum:
– Het Happy Class-programma kan worden geïntegreerd in het schoolcurriculum, waarbij vitaliteitsonderwerpen en -activiteiten worden opgenomen in lessen en schoolactiviteiten.

4. Schoolbrede evenementen:
– Happy Class organiseert schoolbrede evenementen en activiteiten om de bewustwording en betrokkenheid van de hele schoolgemeenschap te vergroten.
– Dit kan onder meer sportdagen, gezonde lunchinitiatieven, ouderbijeenkomsten en themaweken rond vitaliteit omvatten.

De werkwijze van Happy Class Kinder Vitaliteitscoaching voor kinderen, ouders en scholen is gericht op het creëren van een gezonde en ondersteunende omgeving waarin alle betrokkenen worden aangemoedigd om gezonde levensstijlkeuzes te maken en het welzijn van kinderen te bevorderen.